Biệt thự biển sang trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ

219

Tên công trình: Biệt thự đá ven biển sang trọng
Khách hàng: MYC INSAAT
Vị trí: Milas, Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ
Thời gian thực hiện: 2014-2015
Khu vực thiết kế: 545,10 M2

biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-1 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-2 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-3 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-4 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-5 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-6 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-7 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-8 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-9 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-10 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-11 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-12 biet-thu-nghi-duong-sang-trong-tai-tho-nhi-ky-13